forskning

I mitten av augusti månad påbörjar vi ett forskningssamarbete med Gävle högskola - avdelning för miljöpsykologi. Mätningar  genomförs under fyra veckors tid i Gävle centrum. Under tiden för mätning kommer vi att undersöka hur förändringar i miljön påverkar nedskräpningsbeeenden.

Hur skräpigt är det i gävle?

Mätningarna från 2017 är nu klara och visar nästan en halvering av skräpnivåerna jämfört med föregående år. Vi har gått från 4,76 till 2,24 genomsnittligt antal skräpföremål per 10 m2 i Gävle centrum.

 

Mätningen i Bolougnern visar även den en stark förbättring jämfört med föregående år. Vi har gått från 2,41 till 1,48 genomsnittligt antal skräpföremål per 10 m2.
 

Redan 2016 gick Gävle från plats 34 till 12 enligt Håll Sverige rents kommunindex. Det är en bedömning utifrån flera olika faktorer som rör både engagemang och insatser mot nedskräpning.  Här kan du läsa mer om vad det innebär.

vilket var det vanligaste skräpet?

Det absolut vanligaste skräpet på gator och torg är fimpen. Hela 64 procent av skräpet består av fimpar i de kommuner som mäter skräp. Håll Sverige Rent har tidigare uppskattat att 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg per år. Som tvåa kommer snuset som står för 13 procent av allt skräp.

Tyvärr har nedskräpningen med fimpar och snus ökat sedan 2014, enligt de kommuner som mäter skräp. Det dagliga rökandet och snusandet har dock inte ökat enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten, så det är inte en ökad konsumtion som kan förklara ökningen. 
Om fimpar och snus exkluderas från statistiken är det plast och papper som dominerar. I diagrammet ser ni fördelningen i Gävle.

SKRÄPMätningar 2016


Bilden till höger visar resultat av skräpmätningar i stadsmiljö som genomfördes under 2016 i jämförelse med andra kommuner (klicka på bilden för att göra den större).