Vi håller rent dagarna

Varje vår deltar Gävle kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.
2017 deltog 9207 personer i Gävle kommun.


Anmälan
Anmäl dig, din skola, din förening eller ditt företag på
 www.hsr.se/vihållerrent senast den 1:a april för att vara säker på att få material.

Material
Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rents skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och klistermärken. Materialet hämtar du under vecka 17 i Stadshuset på Drottninggatan 22. Skolor och förskolor som anmält sig får material utkört via gästrike återvinnare under vecka 17.

Plocka skräp vecka 20
Skräpet plockas i Gävle under vecka 20. Tänk på din säkerhet - undvik trafikerade områden och använd handskar. Bra platser att städa är torg, allmänna platser och natur som till exempel skogsdungar, stränder, parkmiljö och grönytor längs med gångvägar och stigar.
Hittar du större typer av avfall som till exempel dumpade bildäck, byggavfall, kylskåp eller gamla cyklar anmäl det gärna till kommunens kundtjänst på telefonnummer 026-17 80 00, så tar vi hand om det.

Ta hand om insamlat skräp
Du tar i första hand själv hand om det skräp du samlat in. Sortera gärna förpackningar vid närmaste återvinningsstation eller vid återvinningscentralen för att skräpet ska kunna återvinnas på ett miljövänligt sätt. Du hittar karta över återvinningsstationer och öppettider på återvinningscentralen på www.gastrikeatervinnare.se/atervinning/atervinningscentral/ . För mindre mängder insamlat skräp kan du använda de vanliga papperskorgarna som finns runt om i kommunen.

Privatperson, förening och företag
Om du som privatperson, din förening eller ditt företag planerar att plocka stora mängder skräp, kontakta kommunen innan ni börjar för att komma överens om tid och plats för upphämtning.

Skola och förskola
Vi håller Gävle rent är ett bra tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion. Ta chansen att sortera skräpet och märk upp säckarna med innehåll. Gästrike Återvinnare hämtar säckarna i samband med ordinarie sophämtning. Ställ ut säckarna i anslutning till ordinarie sopkärl kvällen innan sophämtningen sker. Säckarna ska förslutas med till exempel snöre eller tejp och ska vara lätta att lyfta, så sprid ut tungt avfall på flera säckar. 


Observera! 
Säckar som hämtas får bara innehålla upplockat "skräp" – inte farligt avfall som till exempel kemikalier eller elektriska prylar, inte trädgårdsavfall eller material från naturen och inte trasiga pulkor och andra saker från förrådstömning eller liknande.


Tack för att ni bidrar till en renare kommun!

Var med och håll Gävle rent i vår!